1.sınıf onluk birlik çalışması

ONLUK – BİRLİK 1

1. Bir onluk iki birlikten oluşan sayı kaçtır?

                                                       (.........)

2. Bir onluk beş birlikten oluşan sayı kaçtır?

                                                           (.........)

3. İki onluk üç  birlikten oluşan sayı kaçtır?

                                                           (.........)

4.İki onluk iki birlikten oluşan sayı kaçtır?    

                                                           (.........)

5.Üç onluktan oluşan sayı kaçtır?

                                                 (.........)

6.Üç onluk beş birlikten oluşan sayı kaçtır?

                                                           (.........)

7.Dört onluk yedi birlikten oluşan sayı kaçtır? (.........)

 

8.Dört onluk sıfır birlikten oluşan sayı kaçtır? (.........)

 

9.Beş onluk iki birlikten oluşan sayı kaçtır?

                                                           (.........)

10.Beş onluk üç birlikten oluşan sayı kaçtır?

                                                           (.........)

11.Altı onluk altı birlikten oluşan sayı kaçtır?

                                                           (.........)

12.Altı birlik dört onluktan oluşan sayı kaçtır? (.........)

 

13.Yedi onluktan oluşan sayı kaçtır?

                                                           (.........)

14.Yedi onluk sekiz birlikten oluşan sayı kaçtır? (.........)

 

15.Sekiz birlik dört onluktan oluşan sayı kaçtır? (.........)

 

16.Sekiz onluk sıfır birlikten oluşan sayı kaçtır? (.........)

 

17.Dokuz onluk beş birlikten oluşan sayı kaçtır? (.........)

18.Dokuz onluk dokuz birlikten oluşan sayı kaçtır? (.........)

 

19.Bir onluğa beş birlik eklersek kaç olur?

                                                           (.........)

20.İki onluğa iki birlik eklersek kaç olur?

                                                           (.........)

21.Üç onluğa üç birlik eklersek kaç olur?

                                                           (.........)

 

 

 

22.Dört onluğa dört birlik eklersek kaç olur?

                                                           (.........)

23.Beş onluğa beş birlik eklersek kaç olur?

                                                           (.........)

24.Altı onluğa altı birlik eklersek kaç olur?

                                                           (.........)

25.Yedi onluğa sekiz birlik eklersek kaç olur? (.........)

 

26.Sekiz onluğa beş birlik eklersek kaç olur? (.........)

 

27.Dokuz onluğa dokuz birlik eklersek kaç olur? (.........)

 

28.Kırk sayısında kaç onluk vardır?

                                                (.........)

29.Elli sayısında kaç onluk vardır?

                                               (.........)

30.Altmış sayısında kaç onluk vardır?

                                                  (.........)

31.70 sayısında kaç onluk vardır?

                                               (.........)

32.80 sayısında kaç onluk vardır?

                                               (.........)

33.Yirmi birlik kaç onluk eder?

                                               (.........)

34.Otuz birlik kaç onluk eder?

                                               (.........)

35.Kırk birlik kaç onluk eder?

                                               (.........)

36.Elli birlik kaç onluk eder?

                                               (.........)

37.Altmış birlik kaç onluk eder?

                                               (.........)

38.Yedi birliğe kaç eklersek bir onluk olur?

                                                           (.........)

39.Altı birliğe kaç eklersek bir onluk olur?

                                                           (.........)

40.Dokuz birliğe kaç eklersek bir onluk olur? (.........)

 

 

 

                                                                               

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !